Predlogi sprememb razpisnih natečajnih pogojev kiparskih in kiparsko arhitekturnih natečajev ZAPS:

– da se bolje pripravi vsebinske podlage natečaja in se s tematiko natečaja določi smer razmišljanja, ki jo naročnik pričakuje v rešitvah,

– če je profesor iz visokošolske organizacije v komisiji, ne sme sodelovati nihče iz njegovega letnika, ki ga vodi pri ateljejskem delu,

– da na natečaju sodelujejo samo kiparji z visokošolsko izobrazbo,

– da se kiparju omogoči, da naredi dodatno maketo v večjem merilu, če presodi, da jo mora narediti, da bolje predstavi projekt,

– da se za izvedbo natečaja omogoči dovolj časa: od enega do dveh mesecev,

– da se v komisijo imenuje predstavnika Društva kritikov- umetnostnega zgodovinarja,

– da se o natečajih, ki so po vsebini likovni, obvesti ZDSLU – Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov

Alenka Vidrgar, akademska kiparka

portret akademske kiparke Alenke Vidrgar (fotografija - avtoričin osebni arhiv)

portret akademske kiparke Alenke Vidrgar (fotografija – avtoričin osebni arhiv)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.