Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2016.

Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev je 384.000 EUR, ki bodo razdeljana po področjih:
– 131075 – uprizoritvene umetnosti, v predvideni višini 74.000,00 EUR,
– 131077 – glasbene umetnosti, v predvideni višini 140.000,00 EUR,
– 131976 – vizualne umetnosti, v predvideni višini 90.000 EUR,
– 131078 – intermedijske umetnosti, v predvideni višini 80.000,00 EUR

Razpisni rok: razpis se prične 18 12. 2015 in se zaključi 25. 1. 2016

Informacije:

– uprizoritvene umetnosti: Katja Jančič, tel.: 01 300 58 01, e-pošta: katja.jancic@gov.si

– glasbene umetnosti: Primož Kristan, tel.: 01 369 58 43, e-pošta: primoz.kristan@gov.si

– vizualne umetnosti: Judita Krivec Dragan, tel: 01 369 59 40, e-pošta: judita.krivec-dragan@gov.si

– intermedijske umetnosti, dr. Matjaž Šekoranja, tel.: 01 369 59 57, e-pošta: matjaz.sekoranja@gov.si

Razpis je objavljen na strani ministrstva za kulturo: http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1756

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.